תוצאות חיפוש

ברור גדרי אסמכתא ובאור סוגית משחק בקוביא
(הרב) יאיר גזבר ניצני ארץ ג | מרכז הרב | תשמ
דין משחק בקוביא
בנג'י פירר ואריאב קינג קול ברמה כג | חיספין | תשסה
הגרלת הפיס - האם משחק בקוביה או אסמכתא
נפתלי לבקוביץ ממעין מחולה יב | שדמות נריה | תשסד
החשוד על הטריפה
ידידיה ערמון פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
המשחק בקוביא
הרב אריאל רקובר חמדת הארץ ה | ארץ חמדה | תשסז
הפור בהלכה
הרב צבי צרפתי בלכתך בדרך ח | כרם ביבנה | תשנו
השתתפות בהגרלת הלוטו
הרב ניר אביב קול מהיכל טז | היכל אליהו | תשעח
משחק בקוביא
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה