תוצאות חיפוש

ביכורים מפירות שחנטו לפני טו בשבט ואחריו
הרב יהודה זולדן אמונת עתיך 126 | מכון התורה והארץ | תשפ
דילול פירות רבעי
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 97 | מכון התורה והארץ | תשעג
דין שסק רבעי ששכחו לבערו בפסח של שנת השמיטה
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה
נטע רבעי בזמן הזה ובגבולות עולי מצרים
הרב שי לוי אמונת עתיך 121 | מכון התורה והארץ | תשעט
ערלה ורבעי
הרב אריה שטרן בלכתך בדרך יט | כרם ביבנה | תשסב
קודש הילולים לה'
הרב חגי לב שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
שתיית מי עלי זית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
תשובות קצרות
אמונת עתיך 117 | מכון התורה והארץ | תשעח