תוצאות חיפוש

בדין המחסיר מנחה ונעילה ביום הכיפורים
הרב שמואל שמעוני עלון שבות 160 | הר עציון | תשסב
השקט שאחרי הסערה
הרב יאיר דרייפוס קונטרס לה | שיח | תשעה
טיבה וטבעה של תפילת הנעילה
הרב משה טרגין עלון שבות בוגרים יז | הר עציון | תשסג
נשיאת כפיים במנחה בתעניות
יחיאל גרינבלום עלון שבות 151 | הר עציון | תשנח
תפילת נעילה ביום הכיפורים
שמריה טואף עלון שבות 177 | הר עציון | תשעח