תוצאות חיפוש

דבר שאינו מתכוון
נתן שפירא מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
דררא דממונא
נתן שפירא מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט
התפסה בדבר הנדור
נתן שפירא מבית מדרשנו נדרים | מרכז הרב | תשסח