תוצאות חיפוש

בעניין סוכה הראויה לכל שבעה
הרב יהודה עמיטל עלון שבות 150 | הר עציון | תשנח
גג משופע בולט מעל סוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הצטרפות סכך פסול לסכך כשר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
סוכה כמבנה
עמית קזימירסקי עלון שבות 173 | הר עציון | תשע