תוצאות חיפוש

אם כן היית נוהג לא קיימת מצוות סוכה מימיך
הרב אליסף יעקבסון האוצר לג | תשפ
המצטער וירידת גשמים בסוכה
הרב יהודה שחור כתלנו יג | הכותל | תשן
כח חכמים
הרב אליהו אברהם פרידמן כתלנו טו | הכותל | תשנד
מצות ישיבה בסוכה
ישי קולומבוס עלון שבות 104 | הר עציון | תשמד
מצטער פטור מן הסוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע