תוצאות חיפוש

הצלת נפשות בספק סכנה
הרב שלום אופן כתלנו יד | הכותל | תשנב
כניסה לסכנה על מנת להציל חטוף
יהודה גולדפישר יוצרות ג | אור יוסף - בית חגי | תשעה
מלחמה לעזרת ישראל מיד צר ולא תעמוד על דם רעך
אייל רזניקוביץ קונטרסי לימוד מלוכה ושלטון | ירוחם | תשעח
מסירות נפש
אלעד פרץ בלכתך בדרך יז | כרם ביבנה | תשסא
סיכון אישי במלחמה לטובת הכלל
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח
תרומת אברים מחיים לצורך השתלה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח