תוצאות חיפוש

הענשת מחבלים
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
עונש מוות בימינו
הרב דר איתמר ורהפטיג אמונת עתיך 112 | מכון התורה והארץ | תשעו
עונש מוות למחבלים
הרב משה צוריאל לשעה ולדורות | תשעב