תוצאות חיפוש

גדרי עיבור השנה
(הרב) אהרן פרידמן בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנו
חכמתכם ובינתכם
חגי וייסמן פרי עץ הגן ג | רמת גן | תשסב
כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים
דניאל פרינץ מאורות אמנה ז | קרית שמונה | תשסד
לוח השנה בתקופתנו
שי גולדברג אורות עציון י | אור עציון | תשמו
לתקופת השנה
יעקב עציון פרי עץ הגן ג | רמת גן | תשסב
מצות קידוש החודש
גדעון סטטמן עלון שבות 104 | הר עציון | תשמד
עיבור השנה
הרב דוד קב בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנה
עיבור השנה בזמננו
אריאל פלנר עלון שבות 115 | הר עציון | תשמז
עיבור השנה והשמיטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
קידוש החודש - ראייה או חשבון
אוהד פיקסלר עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו
שיטת הרשבג בעיבור השנה
חנן פרוכטר בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנו