תוצאות חיפוש

'ספר ירושלים הבנויה' - תכנית אב לעיר ואם
יהודה עציון מעלין בקודש כג | כולל בית הבחירה | תשעב
אין מעבירין על האוכלין
יוסי מרצבך אורות עציון ה | אור עציון | תשמד
אין מערבין אלא לדבר מצוה
שמעון צימלס מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
אלו הכנות לשבת מתיר עירוב תבשילין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
אלו ואלו דברי א-לוהים חיים
יובל ואדעי גולות ד | עתניאל | תשנו
אעירה השחר - תורה ס ומעשה דוד ובת שבע
צבי שטראוס קונטרס כו | שיח יצחק | תשעא
ארבעה ממדים ברשות הרבים
הרב אורי ליפשיץ קונטרס לז | שיח | תשעז
בגדרי רשות היחיד בשיטת התוספות
יעקב יהודה יקיר אורות עציון כה | אור עציון | תשנה
בדין בן עיר שהלך לכרך ודעתו לשהות שם ביד באדר
אורי מוסאי מכרמי שומרון לב | קרני שומרון | תשנט
בושת, כוונה ועירום - עיון בתשלומי בושת ומשמעותם
אורי רוס שערים לתלמוד א | כפר בתיה | תשעה
ביז בתמוז הובקעה העיר
הרב יעקב אפשטיין אמונת עתיך 104 | מכון התורה והארץ | תשעד
בין הלחיים
אליעזר קנאי עלון שבות 118 | הר עציון | תשמז
בירור פוריות ראשוני לזוגות צעירים - מדריך הלכתי רפואי
הרב ליאור שגב אמונת עתיך 98 | מכון התורה והארץ | תשעג
בכיית העיר
גלעד קופמן קול ברמה כא | חיספין | תשסא
בעיות המתגייס בשבת - נספח למאמרו של הרב יהודה בהרב מתוך המעיין
הרב יהושע י' נויבירט אורות עציון יט | אור עציון | תשנא
בעלות ציבורית במשנת הרמבם
הרב בן ציון רוזנפלד משפטי ארץ ג - קנין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
בעניין עירוב רשויות של קהילת קודש ונציה שבאיטליא
הרב רון בנימין קלופשטוק כתלנו טז | הכותל | תשסד
בעניין תקנת עירובין בצורת הפתח
הרב יחיאל אומן האוצר יז | תשעח
בענין מחנה
הרב אברהם אבידן שעלי דעת ג | שעלבים | תשמד
בענין עירוב והוצאה ליום הכיפורים
הרב יצחק שילת מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
בצדק תשפוט עמיתך
הרב משה לסקר קול ברמה ל | הגולן | תשעח
בקיעת הרבים דרך מחיצות
הרב שמואל טל טל חיים שבת א | תורת החיים | תשע (מהדורה שנייה)
ברכה על עירוב חצרות כשהפת הקודמת עדיין קיימת
הרב מנחם גורדון הכי אתמר א | איתמר | תשסז
ברכת שהחיינו על הטלת תכלת בציצית
ישי יסלזון עלון שבות 173 | הר עציון | תשע
גדר המבשל במתכת בשבת
הרב יוסף יצחק וינר מחניך ב | הרבנות הצבאית | תשסח
גדרי הנאה ואיסור ההנאה במחזיק לו טובה ובחזותא
ישראל בלויגרונד וברוך גלז שעלי דעת ז | שעלבים | תשן
גדרי רשות הרבים
הרב אביגדור ויצמן שיר למעלות א | מעלות | תשנח
גוש קטיף, דינו לגבי רשויות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
גלות שמעבר לאשמה
אלחי זיוון קונטרס לז | שיח | תשעז
דואג האדומי
ספי וייל מאורות אמנה ה | קרית שמונה | תשסא
דחיית לידה ראשונה בזוג צעיר
הרב יובל שרלו צהר כז | צהר | תשסז
דין 'מקום' בטומאה ובטהרה
שמעוני גרטי מעלין בקודש ה | כולל בית הבחירה | תשסב
דין ביאת מים בטבילה
הרב אליקים קרומביין עלון שבות 140-141 | הר עציון | תשנד
דין בן כרך שהלך לעיר
הרב יהודה פריס מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
דין עיר ספק מוקפת חומה לעניין הברכה
ירון בר ששת קול ברמה יט | חיספין | תשנח
דלתות בית המדרש
הרב שבתי סבתו מאורנו י | מצפה יריחו | תשעא
דרכה של תורה
הרב נחום אליעזר רבינוביץ מעליות | מעלה אדומים | תשמח
האם יש איסור מוליד באור ומתי יש איסור בונה בחשמל
הרב דר דרור פיקסלר אמונת עתיך 98 | מכון התורה והארץ | תשעג
האם כהן מרכיב משקפיים מותר בעבודה במקדש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
האמנם "הכל בכתב"?
הרב איתי אליצור מעלין בקודש כא | כולל בית הבחירה | תשעא
הבאת אוכל חם למגדלי שמירה בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הבאת ביכורים עם עיר של מעמד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
הבטה בגישות חזל למחלקותיהם
נדב רוטנברג שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
הברזל והעץ
עזרא לב טוב כי בם חייתני | מעלה אדומים | תשעו
הגדרת בעלי חיים כגידולי קרקע
הרב שמואל לורנץ גולות ט | עתניאל | תשס
הגדרת מחנה ודין תחומין במחנה
הרב יהושע בן מאיר אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
הגדרת רשות היחיד
הרב אביגדור שילה אורות עציון ל | אור עציון | תשנט
הדביק פת בתנור - הצלת אדם מעברה
הרב פרופסור נחום רקובר כתלנו טז | הכותל | תשסד
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש
פרופ' זהר עמר מעלין בקודש כג | כולל בית הבחירה | תשעב
הוצאה וטלטול ברשות הרבים בחול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
הוצאה מרשות לרשות בשבת בימינו
הרב יואל פרנק מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
החלטת ועד מקומי וגבולותיה
הרב דניאל כץ אמונת עתיך 100 | מכון התורה והארץ | תשעג
היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים
הרב אברהם כהנא מעלין בקודש לב | כולל בית הבחירה | תשעו
המוצא תפילין
הרב משה אקלר האוצר יז | תשעח
הנחיות הלכתיות - ביטחון שוטף בשבת ובמועד
הרבנות הצבאית הנחיות הלכתיות | הרבנות הצבאית | תשסט
הסתמכות על חכם
הרב שמואל טל טל חיים כללי הוראה א | תורת החיים | תשעד
הערות בדברי הגרמ"פ ז"ל
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים ג | תשנח
הצורך בשישים ריבוא כתנאי להגדרת רשות הרבים
הרב שמואל טל טל חיים שבת א | תורת החיים | תשע (מהדורה שנייה)
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
אסף גמליאל מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה
הרב אוריאל בנר מעלין בקודש כו | כולל בית הבחירה | תשעג
השביתה במשנת הרב שאול ישראלי זצל
הרב אורי סדן אמונת עתיך 107 | מכון התורה והארץ | תשעה
השבת אבידה במציאות העירונית במדינת ישראל
הרב אורי סדן מישרים ו | ירוחם | תשעב
השימוש בכיור אחד לבשר וחלב
הרב זכריה טובי בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה
השמעת קול בשבת
הרב שמואל לורנץ עלון שבות 119 | הר עציון | תשמח
השקאה על ידי נכרי בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
התשובה - שיבה אל השורש
אלעד הקשר קול ברמה כו | חיספין | תשעד
וכי אומרים לו לאדם עמוד וחטא כדי שתזכה
יוסי שינובר קול ברמה יז | חיספין | תשנז
ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני ה פתח אהל מועד
הרב ראם הכהן אורות עציון כד | אור עציון | תשנד
ושמרתם את המצות - בגדרי לשמה
הרב דוד בגנו אבני משפט יז | יד ברודמן, רחובות | תשעד
זו היא רשות היחיד גמורה
אברהם משניות מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
זקן שהוא יונג - הרהורים על צעירות
הרב יאיר דרייפוס קונטרס ל | שיח יצחק | תשעב
חאלב - עירו של יואב בן צרויה
גדעון חרל"פ עלוני ממרא 123 | ניר | תשעא
חובות הציבור בביצוע עסקאות ממוניות
הרב יעקב הילדסהיים אמונת עתיך 103 | מכון התורה והארץ | תשעד
חזרת היוצאים להציל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
חטא כדי שיזכה חברך - אגואיזם ואלטרואיזם בהלכה
דביר חיים שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
חלק דמו דרוש - סוגיית הנקמה והצדק האלוקי
ידידיה צוקרמן פתיחתא ג | כפר בתיה | תשסד
חציצה בבית הסתרים
הרב יהודה קרויזר כתלנו יב | הכותל | תשמז
חשש ריבית בפיגור בתשלום מסי עירייה
הרב שמואל דוד אמונת עתיך 110 | מכון התורה והארץ | תשעו
טרף בקלפי
הרב משה טרגין עלון שבות 146 | הר עציון | תשנו
יום הכיפורים- השיבה אל הראשית
הרב שמעון אור צהר טז | צהר | תשסג
יסוד שם גג
הרב ישעיהו הילברון האוצר יז | תשעח
כיון שהגיע שעיר למדבר
הרב אברהם וסרמן מעלין בקודש ט | כולל בית הבחירה | תשסה
כיצד מעברין את הערים
הרב משה מרדכי אייכנשטיין האוצר טו | תשעח
כיתור עיר אויב ומצור במלחמה
הרב נחום נריה כתלנו יא | הכותל | תשמד
כל גגות העיר
הרב ישעיהו הילברון האוצר טז | תשעח
כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות
איתמר גולדווטר מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
כמה ישים אדם עצמו ויתקיים תלמודו - זוויות מבט שונות על ענווה ותורה
הרב אוריאל עיטם והאר עינינו | איגוד ישיבות ההסדר | תשעט
כפרת השעיר הפנימי
הרב אברהם סתיו מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע
כפרת שעיר המשתלח
הרב דוד כהן מעלין בקודש ה | כולל בית הבחירה | תשסב
לא תסור
הרב שמואל טל טל חיים כללי הוראה א | תורת החיים | תשעד
לבוד
מוטי גודמן אורות עציון י | אור עציון | תשמו
לבירור תוקפן של תקנות הקהל
הרב אלישע אבינר מעליות ג | מעלה אדומים | תשמא
לדמותו של יהושע בראי מחלוקות חז"ל
דניאל להמן עלון שבות 175 | הר עציון | תשעג
לחיים בשבעה
שחר סמט שערים לגמרא - כתובות | כפר בתיה | תשעז
לקראת תנועה של תשובה
ישראל זעירא צהר יב | צהר | תשסג
לשון של זהורית - קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר
הרב אורי רדמן מעלין בקודש כו | כולל בית הבחירה | תשעג
לתקופת השנה
יעקב עציון פרי עץ הגן ג | רמת גן | תשסב
מ"החרם תחרימם" ל"אין מוכרין" - מלחמה זעירה באלילות
עקיבא ביגמן פתוחי חותם ב | אורות שאול | תשסו
מאסר במשפט העברי
הראל ריינוס קול ברמה כח | הגולן | תשעו
מה בין ערי מקלט לערי לויה
(הרב) אייל גריינר שיר למעלות ג | מעלות | תשסא
מה בין פורים לחנוכה?
הרב נתנאל הלפגוט עלון שבות 150 | הר עציון | תשנח
מזבח ועיר מקלט
הרב אפרים ולץ כי בם חייתני | מעלה אדומים | תשעו
מחיצת ערב בלא שתי ומחנה צבאי
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמח
מחלוקת הראשונים בענין גרירה בחטאות
שמעון עיר-שי מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
מלאכת מבעיר
הרב שמואל טל טל חיים שבת ב | תורת החיים | תשע
מנהיג שהחריב עיר ומשכן
הרב יהודה זולדן שבות יהודה וישראל | תשסז
מספר הדיינים בדיני ממונות
אריאל טל קול ברמה כג | חיספין | תשסה
מפני שהיא כפתחה של גדולה
הרב חיים רקובסקי האוצר יד | תשעח
מצוות עירוב תבשילין וברכתה
הרב זלמן נחמיה גולדברג אורות עציון לא | אור עציון | תשס
מצוות שילוח טמאים לפי הרמבם
דר דוד נוישטטר מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
מקום אשר ינוס שמה
איילת פרוליך עז דבורה א | מגדל עוז | תשפא
נבלת עוף טהור
הרב דניאל וולף עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
נוח לו לאדם שנברא או שלא שנברא
חנן בולד מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט
נתינת כל מתנותיו לעני אחד ולכהן אחד
הרב זאב שמע אמונת עתיך 116 | מכון התורה והארץ | תשעז
סדרי עדיפויות במתן צדקה בזמננו
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח
סדרי קדימויות במתן צדקה בזמננו
הרב יהודה זולדן צהר לז | צהר | תשעה
סוגית תקפו כהן לפי שיטות הראשונים השונות
שמעון עיר-שי מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
סיווג מצוות לאור תפקידי האדם בבראשית פרק א' וב'
הרב יעקב גנק (נגן) עלון שבות 146 | הר עציון | תשנו
סיור רכב שמירה בשבת במושב רמת המגשימים
הרב יהושע ון-דייק האוצר טז | תשעח
עוד בדין שיירא בישוב
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמח
עוד בענין הנ"ל וטעם הפסול
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
עוד בענין מחיצת ערב בלא שתי ומהי שעת הדחק
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמח
עיון במלאכת ממחק וממרח ובהלכותיה
הרב ברוך ברנר מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
עיון בסוגיות חלון עגול וסוכה עגולה
יצחק סמואל כתלנו יג | הכותל | תשן
עיר הנדחת - תכלית ומהות
יוסי בן דור כי בם חייתני | מעלה אדומים | תשעו
עיר נבחרת - קדושה נסתרת
אהוד סיאני שיר למעלות ה | מעלות | תשסו
עיר קין ועיר האלוקים
אסף פסל קול ברמה כב | חיספין | תשסב
עירוב בין מחנות שכביש בוקע דרכם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
עירוב החצרות במרחב העירוני
הרב דר בועז הוטרר דוקטורט | בר אילן | תשעג
עירוב והשקת מקוואות
(הרב) אורי סדן מישרים א | ירוחם | תשסב
עירוב תבשילין
אורי זנו מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
עירובי חצרות במחנה
הרב גבריאל סרף מחניך קדוש | כרם ביבנה | תשעו
עירובי תחומין בין שומריה למחנה שפיפון ולהיפך
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
עירובי תחומין לכרם עצמונה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
ענייני חשמל בשבת - הערות בדברי החזון איש ומנחת שלמה
הרב שמואל טל טל חיים שבת ב | תורת החיים | תשע
ערי מקלט
צפריר ידיד-עם גולות י | עתניאל | תשסא
פיקוח נפש רוחני
הרב אשר סבג צהר לט | צהר | תשעו
פרשת מזבח בני גד ובני ראובן
(הרב) אוריאל בנר ניצני ארץ יב | מרכז הרב | תשנח
פתחו של גיהנם
הרב אהרן פרידמן בלכתך בדרך כא | כרם ביבנה | תשסג
פתחים וחצרות
(הרב) אביגדור ויצמן שיר למעלות ג | מעלות | תשסא
צורת הפתח
צבי ארליך עלון שבות 125 | הר עציון | תשמט
צורת הפתח
אריאל פיקאר עלון שבות 119 | הר עציון | תשמח
צורת הפתח מישוב לישוב דרך הכבישים
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
צורת הפתח מעל שערים הננעלים בלילה
הרב אלישיב קנוהל אורות עציון ל | אור עציון | תשנט
צירוף מחיצות שאינן גבוהות עשרה טפחים
הרב מאיר דרך אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
קדושת ירושלים, עיר הנצח
הרב משה צוריאל לשעה ולדורות | תשעב
קשת נחושה א
קשת נחושה | הרבנות הצבאית | תשסט
רשויות שבת
דוד ריינוס פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
שבועת מודה במקצת
הרב בנימין קלמנזון גולות יג | עתניאל | תשסד
שטח קוצים הפתוח לישוב לעניין עירוב חצרות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
שינוי מידות המזבח
הרב הלל בן שלמה מעלין בקודש כא | כולל בית הבחירה | תשעא
שינויים במסים על ידי מזכירות הישוב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שיעור ג - הוצאה מלאכה גרועה
הרב ראם הכהן שיעורי הרב ראם - שבת | עתניאל | תשעח
שיעור ז - הרחבת הגדרת מקום חשוב
הרב ראם הכהן שיעורי הרב ראם - שבת | עתניאל | תשעח
שיעור יב - תחומין מדאורייתא ומדרבנן א
הרב ראם הכהן שיעורי הרב ראם - שבת | עתניאל | תשעח
שיעור יד - חזרת היוצא מתחומו
הרב ראם הכהן שיעורי הרב ראם - שבת | עתניאל | תשעח
שישים ריבוא כתנאי בהגדרת רשות הרבים
דניאל סטון מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
שכירת בתי הגויים משרי העיר כדי שלא יבטל העירוב
רועי דובקין תורת החיים א | תורת החיים | תשסב
שכירת עירובין מנכרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שלם ישלם המבעיר את הבערה
הרב יאיר קאהן עלון שבות 178 | הר עציון | תשפ
שני השעירים - עיון במדרשי הלכה
אליהו שי פתיחתא ג | כפר בתיה | תשסד
שתי הערות ב'פרשיית הדיינים'
הרב עקיבא ביגמן פתיחתא טו | כפר בתיה | תשסט
תחום החפצים שבעליהם שבתו בעיר אחר
הרב יואל שילה האוצר לד | תשפ
תחום שבת בישובי מועצה אזורית שפיר
יוסי זיו אורות עציון כו | אור עציון | תשנה
תחומין - דאורייתא או דרבנן?
הרב קותי מייזליש אורות עציון כב - כג | אור עציון | תשנג
תיקון סביבות מחסום בצורות פתח
הרב שלמה גוגיג מחניך א | הרבנות הצבאית | תשסז
תלמיד אל יורה אלא אם כן נטל רשות מרבו
הרב מנשה שמרלובסקי קול ברמה יט | חיספין | תשנח
תלמיד אל יורה הלכה במקום רבו
אודי ברנס ואורי שלומאי קול ברמה כג | חיספין | תשסה
תנועת תשובה ציונית בישראל
ישראל זעירא צהר ח | צהר | תשסב
תפקיד הלשון של זהורית
הרב אברהם סתיו מבית לפרוכת | תשעו
תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים
הרב אברהם סתיו מעלין בקודש כו | כולל בית הבחירה | תשעג
תשלום קנס
הרב עמוס ראבלו אמונת עתיך 107 | מכון התורה והארץ | תשעה