תוצאות חיפוש

אילן שקצצו פחות מטפח לשביעית ולערלה
הרב שמעון לפיד אורות עציון כב - כג | אור עציון | תשנג
אכלה ערלה
הרב אביגדור שילה אורות עציון כט | אור עציון | תשנח
אתרוג המורכב
הרב יהודה עמיטל עלון שבות 161 | הר עציון | תשסג
אתרוג מתנוון - סיור בפרדס אתרוגים
אגרונום מרדכי שומרון אמונת עתיך 113 | מכון התורה והארץ | תשעז
ביכורים מפירות שחנטו לפני טו בשבט ואחריו
הרב יהודה זולדן אמונת עתיך 126 | מכון התורה והארץ | תשפ
בענין צירוף מיני תרומה
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות 108 | הר עציון | תשמד
הסרת סורים באוכמניות
הרב אפרים שחור ויהוידע בן גדליה אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
הערל - בין טומאה לזרות
הרב יצחק בן דוד מאמר הזבח | הר עציון | תשע
הפטל - אילן או ירק לעניין ערלה וברכות
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 99 | מכון התורה והארץ | תשעג
חיוב שנות ערלה באילן שנעקר בגושו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חשש ערלה בזיתים המגיעים מירדן
הרב שמואל דוד אמונת עתיך 112 | מכון התורה והארץ | תשעו
חשש ערלה בכרמי זיתים מעבר הירדן
הרב יהודה עמיחי אמונת עתיך 110 | מכון התורה והארץ | תשעו
טו בשבט בדיני ערלה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
להוסיף לכם תבואתו
אפרים שחור אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
מידע יישומי
אמונת עתיך 96 | מכון התורה והארץ | תשעב
מידע יישומי לחודשי הקיץ
אמונת עתיך 100 | מכון התורה והארץ | תשעג
מצוות מילה
הרב שי גניזי ואליעזר באומגרטן מישרים ב | ירוחם | תשסג
נותן פרי תוך שנתו - גבולות הגזרה של כלל זה
אגרונום יהודה הלר אמונת עתיך 125 | מכון התורה והארץ | תשפ
נטע רבעי בזמן הזה ובגבולות עולי מצרים
הרב שי לוי אמונת עתיך 121 | מכון התורה והארץ | תשעט
ניוון עץ האתרוג וצמיחת ענף חדש - ילדה שניתקה מזקנה
הרב יהודה עמיחי אמונת עתיך 113 | מכון התורה והארץ | תשעז
ניוון עץ האתרוג וצמיחת ענף חדש - תגובה
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 113 | מכון התורה והארץ | תשעז
ניוון עץ האתרוג וצמיחת ענף חדש - תגובה
הרב יעקב אפשטיין אמונת עתיך 114 | מכון התורה והארץ | תשעז
סיכום ניסוי בגידול גוגי ברי
אגרונום מרדכי שומרון אמונת עתיך 117 | מכון התורה והארץ | תשעח
עיונים בפרק שישי דברכות
יוסי פרומן ואודיה צוריאלי גולות ח | עתניאל | תשס
ענף העולה מאילן שמת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
עץ שגדל במקום הפקר - דינו לערלה
הרב יעקב אפשטיין אמונת עתיך 97 | מכון התורה והארץ | תשעג
עקירת עץ שעלה מעליו
הרב נתנאל אוירבך אמונת עתיך 122 | מכון התורה והארץ | תשעט
ערלה בגידול מטע אבוקדו לריבוי כנות מגרעיניו ולא לאכילה
הרב אברהם סוחובולסקי אמונת עתיך 121 | מכון התורה והארץ | תשעט
ערלה במאגרים גנטיים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ערלה ורבעי
הרב אריה שטרן בלכתך בדרך יט | כרם ביבנה | תשסב
פירות הקיץ בשווקים והסתמכות על רשימת אחוזי ערלה
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 101 | מכון התורה והארץ | תשעד
שאלות ותשובות קצרות
אמונת עתיך 96 | מכון התורה וארץ | תשעב
שתיית מי עלי זית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
תשובות קצרות
אמונת עתיך 101 | מכון התורה והארץ | תשעד
תשובות קצרות
אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה