תוצאות חיפוש

"מגיד מראשית אחרית" - תרומה ומתנות עניים
אשר מאיר עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
קו העוני בהלכה
הרב יעקב מדן עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו