תוצאות חיפוש

אפר הפרה של משה רבנו
הרב עזריה אריאל אמונת עתיך 117 | מכון התורה והארץ | תשעח
בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה
פרופ' אשר ז' קאופמן מעלין בקודש ט | כולל בית הבחירה | תשסה
ההזאה על טמא מת - האם רק באזוב או גם בעץ ארז ושני תולעת
הרב עזריה אריאל אמונת עתיך 112 | מכון התורה והארץ | תשעו
הצתת אליתא
שמעוני גרטי מעלין בקודש כה | כולל בית הבחירה | תשעג
משקל שני התולעת בפרה אדומה
הרב עזריה אריאל אמונת עתיך 113 | מכון התורה והארץ | תשעז
על המוות ועל החיים
ראובן טבול פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
עצי המערכת בשרפת הפרה האדומה
הרב עזריה אריאל אמונת עתיך 120 | מכון התורה והארץ | תשעח
פרה אדומה
(הרב) דוד הלל וינר שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
פרה אדומה בהר הבית
הרב הלל בן שלמה מעלין בקודש כה | כולל בית הבחירה | תשעג
פרה אדומה בזמן הזה
הרב שלמה גורן מעלין בקודש ז | כולל בית הבחירה | תשסג
פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים
שמעוני גרטי מעלין בקודש יט | כולל בית הבחירה | תשע
פרים בני שתיים
שמעוני גרטי מעלין בקודש טז | כולל בית הבחירה | תשסח
רבי אליעזר ופרה אדומה
הרב עזריה אריאל אמונת עתיך 121 | מכון התורה והארץ | תשעט
שריפת הפרה באש חדשה - תגובה למאמרו של שמעוני גרטי
הראל דביר ואסף גמליאל מעלין בקודש כו | כולל בית הבחירה | תשעג
תגובה למאמר "פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים" גיליון יט
עמיחי אליאש מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע