תוצאות חיפוש

דינא דמלכותא דינא
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
פושט רגל שהשתקם - האם חייב להחזיר חובותיו?
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח