תוצאות חיפוש

בעניין ד צומות בבית שני
הרב משה בנימין גורשלר האוצר יח | תשעח
תקנת הצומות וביטולם
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב