תוצאות חיפוש

"ואביה ירֹק ירַק בפניה" - עיונים בדיני המצורע
הרב יוסף סלוטניק וארי שיימס עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
"ולא ראהו עוד, ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים"
בניהו לאבל עלון שבות 108 | הר עציון | תשמד
אבות ותולדות
הרב משה סתיו בלכתך בדרך כב | כרם ביבנה | תשסד
אבלות בשבת
הרב אברהם בסרגליק וזיו חניה הכי אתמר ו | איתמר | תשעב
אבלות בשבת, ברגל ובחופה
הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
אונאה וביטול מקח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
אופי שלושת ימי האבלות הראשונים
יהודה זוסמן עלון שבות 133 | הר עציון | תשנא
איווי תפילה ורצון אלוקי
גדי פישר קונטרס כ | שיח | תשסח
אימוץ ילדי גויים - סוגיית גר קטן
הרב דוד ליבור שעלי דעת ד | שעלבים | תשמו
אין נשבעים על טענת קטן
הרב שלמה קורצוויל אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
איסור מלאכה בחול המועד
גד אלדד ויעקב מאיר עלון שבות 131 | הר עציון | תשנא
אישות בקטן
הרב שלמה זאב פיק אבני משפט יט | יד ברודמן רחובות | תשעו
אישות דקטן
הרב מאיר ברקוביץ אבני משפט יז | יד ברודמן, רחובות | תשעד
אישתני דינא אישתני קטלא
אסף גרינבאום עלון שבות 167 | הר עציון | תשסז
אכילת קטן בקודשי קודשים
הרב עוזיאל כהן מעלין בקודש ז | כולל בית הבחירה | תשסג
אמירה דאמירה - בנכרי ובקטן
הרב אהרן דרשביץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
אמירה לקטן לעשות איסור
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
בגדר אבות ותולדות בשביעית
אריאל גרשוני אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
בדין סוכה מעל כ אמה
ירון קטן אורות עציון כד | אור עציון | תשנד
בדין קטן בפרשת זכור
(הרב) הראל כהן מאבני המקום ט | בית אל | תשנה
בדין שליח קבלה
הרב דוד הנשקה מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
ביאורי סוגיות בפרק קמא דכתובות
הרב אברהם ישראל סילבצקי ניצני ארץ יד | מרכז הרב | תשסא
בין שמיטת כספים לשביתת קרקעות
איתן נדיבי אביע יז | עתניאל | תשעה
בסוגיה דאין נשבעין לקטן
הרב שלמה זאב פיק אבני משפט טו | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעב
בעניין אבות ותולדות בנזיקין
שלמה קלפר עלון שבות 174 | הר עציון | תשעב
בעניין עונש מאסר על בזיון בית הדין
הרב אשר אליעזר כהנא שפירא ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
בענין ארבע כוסות בשיטת הרשבם
אלימלך זוהר מאבני המקום ט | בית אל | תשנה
בענין גר קטן
הרב דניאל כץ בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנו
בענין הרואה ערי יהודה וישראל
הרב יגאל לרר ניצני ארץ טו | מרכז הרב | תשסו
ברכות הנהנין
ירון קטן אורות עציון כז | אור עציון | תשנז
גדול הבית
הרב יעקב בלינקי והרב גלעד גרוס מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
גדר איסור המלאכה בחול המועד
(הרב) אהרון בק אורות עציון לג | אור עציון | תשסב
גדרי קטן וגדול ודין בנים כסימנים
הרב שלמה שפירא ניצני ארץ יא | מרכז הרב | תשנה
גזירת שבעה ושלושים
גד אלדד עלון שבות 125 | הר עציון | תשמט
גיור קטינים בימינו
הרב יהודה עמיחי אמונת עתיך 118 | מכון התורה והארץ | תשעח
גיור קטן שאביו ישראל ואמו גויה
הרב זלמן נחמיה גולדברג בלכתך בדרך יט | כרם ביבנה | תשסב
גיורת קטנה שעברה לחינוך חילוני
הרב בניהו ברונר צהר ל | צהר | תשסז
גילוח וכיבוס בחול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
גר קטן
הרב אברהם אלקנה שפירא ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
גר קטן
ניר כהן ואלישע פלס אורות עציון לא | אור עציון | תשס
גר קטן - שיטת התוספות
הרב אביגדור שילה אורות עציון לא | אור עציון | תשס
גר שנתגייר כקטן שנולד
אסף גרינבאום עלון שבות 175 | הר עציון | תשעג
גרות קטן ומחאתו
דוד גלזר אורות עציון יח | אור עציון | תשן
דחיית אבלות בחתן
ערן פרינס ויצחק ברט עלון שבות 151 | הר עציון | תשנח
דיין פסול בהתרת נדרים
הרב יוסף שליט אבני משפט כ | יד ברודמן | תשעו
דין נידוי
גד אלדד עלון שבות 132 | הר עציון | תשנא
דין קטן אוכל נבילות בשבת ובכל התורה
הרב יואל רבינוביץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
דין קידושין ונישואין שאינם חלים מדאורייתא
הרב יהודה צור אבני משפט יח | יד ברודמן רחובות | תשעה
האיש מדיר את בנו בנזיר
מאיר הרניק עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו
האכלת בשר לקטנים בתשעת הימים
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים ג | תשנח
הבדלת נשים וקטנה שהגדילה במוצאי שבת
הרב יהודה שחור כתלנו טז | הכותל | תשסד
הגבול בין צורך והגנה פרטית במשפט העברי
הרב פרופסור דב פרימר נדיב לב | תשעא
הגדרת דבר האבד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
הגדרת דין רודף
הרב פרופסור דב פרימר נדיב לב | תשעא
הכותב שתי אותיות
חיים קטן מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
המעבר מאנינות לאבלות
דן לנדאו עלון שבות 140-141 | הר עציון | תשנד
הערות בענייני אבלות במועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
הערות ריד סולוביציק לפרק א
הרב עזריה ברזון שעלי דעת ד | שעלבים | תשמו
הערמה במילי דרבנן
דודי דויטש ז"ל עלון שבות 135-136 | הר עציון | תשנב
הפרשת קטן מאיסורים
שמואל דביר עלון שבות 134 | הר עציון | תשנב
הקטין בדיני הקניין
הרב חיים יואל בלוך משפטי ארץ ג - קניין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
הקטן במצוות ובאיסורים
יצחק גרינבלט מאבני המקום | בית אל | תשסג
הקמת תשתית למערכות השקיה בשמיטה
הרב יהודה עמיחי אמונת עתיך 104 | מכון התורה והארץ | תשעד
הקנאת לולב לקטן
שמואל חיון מאורנו יב | מצפה יריחו | תשעה
הרודף ללא אשמה
הרב פרופסור דב פרימר נדיב לב | תשעא
השקאה בחול המועד על ידי מחשב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
השקיה בשמיטה
איתמר לשם יוצרות ג | אור יוסף - בית חגי | תשעה
זכיה מדין שליחות
יעקב שטרית קול ברמה יז | חיספין | תשנז
זכיית קטן
יובל וייס ואריאל שופר עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
זמן תחילת אבלות
אורי הולצמן מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
חיוב ד' כוסות בקטנים
הרב יואב שחם עלון שבות 168 | הר עציון | תשסח
חיוב קטן באבילות
צחי בזק עלון שבות 129 | הר עציון | תשן
חיובו של קטן בנזקיו
ישי גלזנר עלון שבות 174 | הר עציון | תשעב
חינוך קטן לתענית
מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ניצני ארץ יז | מרכז הרב | תשעב
חרישה בשביעית
הרב אביגדור שילה אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
טלית קטן ודרך מצותה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
טרחה שאין בה מלאכה
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
יט הערות על פרק א מהלכות בית הבחירה
הרב יואל קטן מעלין בקודש יב | כולל בית הבחירה | תשסו
יסודות בסוגיית מסר שורו לחרש שוטה וקטן
נחום ברנסון אורות עציון ט | אור עציון | תשמו
יציאה מהארץ א-ב
אייל רזניקוביץ קונטרסי לימוד מלוכה ושלטון | ירוחם | תשעח
כללים בהלכות חול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
כתיבה בחול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
לביאורה של משנת חגיגה: אופיו של המפגש עם הקב"ה בעת העלייה לרגל
חנה גודינגר (דרייפוס) המדרשה 4 | המדרשה, בר אילן | תשעט
להזהיר גדולים על הקטנים - מעמדו ההלכתי של קטן באיסורי התורה
הרב נתנאל אוירבך אסיף ז | איגוד ישיבות ההסדר | תשפא
להתחיל בקטן, להיבנות בגדול
חיים ברנסון אסיף א | תשעד
לט מלאכות
הרב יחזקאל שטרן תבואות ג | כרמיאל | תשעא
לימוד ומעשה - ביטול מלימוד לקיים מצווה
אסי בן נון עלון שבות 147 | הר עציון | תשנו
ליקוט עצמות - על הצורך בחידוש המנהג בימינו
יעקב קרויזר מעגלים ט - מעגלי תורה ומוסר | מעלה גלבוע | תשעז
לסיום מסכתות ברכות ומועד קטן - על תלמידי חכמים ועל תלמידם של חכמים
הרב גבריאל אלקובי קול מהיכל טו | היכל אליהו | תשעז
לקט מיבול ספרותנו התורנית בשעת תשעח
הרב יואל קטן אסיף ו | איגוד ישיבות ההסדר | תשעט
מאור גדול מאור קטן ולהיפך
מודי ברודצקי שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
מה בין גוי לישראל? - מעמד הגר
אביעד מחלב קול ברמה יז | חיספין | תשנז
מוטיבציית הגיור בסוגיית גר קטן
עז בן נון שערים לגמרא - כתובות | כפר בתיה | תשעז
מחאת גר קטן על גיורו
הרב הראל דביר האוצר טז | תשעח
מינוי רב ומורה הוראה כשאינו בן ארבעים שנה
הרב אהוד אחיטוב אמונת עתיך 119 | מכון התורה והארץ | תשעח
מכירה וקנייה בחול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
מכירת מבכירה על ידי קטן
הרב דוד איינגר אמונת עתיך 103 | מכון התורה והארץ | תשעד
מלאכה שאין בה טרחה
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
מלאכות המותרות בשביעית
הרב ראם הכהן אורות עציון יב | אור עציון | תשמז
מלאכת זורע
הרב נתנאל אריה קול ברמה ז | חיספין | תשנב
מלאכת חורש
דרור מורגנשטרן קול ברמה כח | הגולן | תשעו
מלאכת מחשבת בשביעית
הרב ראם הכהן גולות ג | עתניאל | תשנה
מלאכת קטן בשבת
הרב יהודה שביב עלון שבות 145 | הר עציון | תשנה
מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה
הרב מיכאל הרשקוביץ ניצני ארץ יא | מרכז הרב | תשנה
מעמדו של קטן
הרב דן נבון מישרים ו | ירוחם | תשעב
מעשה הדיוט ומעשה אומן
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
מצוַת קידושין אליבא דהרמב"ם
(הרב) יהודה ראק עלון שבות 148 | הר עציון | תשנז
מצוות חינוך - חלק ב - חינוך במצוות לא תעשה
שמואל חיון מאורנו י | מצפה יריחו | תשעא
מצות פריה ורביה בגר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מצות קידושין
הרב ברוך קהת אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
מתן הקלות בקיום מצוות למניעת חטא חמור יותר
הרב איתי אליצור צהר מא | צהר | תשעז
נדר ללמוד תורה
חיים קטן מבית מדרשנו נדרים | מרכז הרב | תשסח
נוסח קבלת מצוות בבית דין לגיור
הרב זאב וייטמן צהר לז | צהר | תשעה
ניהוגי אבילות על סבים וסבתות
דניאל רוזלאר עלון שבות 145 | הר עציון | תשנה
נשיאת נשים במועד
אביעד עברון מעגלים י | מעלה גלבוע | תשעז
סמיכת קטן
הרב מאיר ברקוביץ מעלין בקודש יא | כולל בית הבחירה | תשסו
ספירת קטן שהגדיל בימי ספירת העומר בברכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
עבודה בשכר בחול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
עדות קטן
הרב יוחנן גבאי אבני משפט ג | יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות | תשסד
עיון בפרט אחד בתוספת שבת
הרב יעקב כץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
עשה דיחיד ועשה דרבים
הרב אביגדר נבנצל כתלנו יא | הכותל | תשמד
פיצויי מגורשים עבור ילדיהם, למי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
פרקמטיא אבודה
תורת החיים חול המועד | תורת החיים | תשעה
צורך מצווה
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
צמצום והרחבה בדינו של המגדף: דו ערכיות ביחס לחטא ברכת השם
רחל אילון-כוכבא דרישה 3 | המדרשה, בר אילן | תשעח
צנעה בדבר האבד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
צרכי רבים
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
קביעת הלכה מורכבת
הרב עזריה ברזון מעליות י | מעלה אדומים | תשמח
קטן בעדות אשה
הרב אלעד אליהו אבני משפט ז | יד ברודמן, כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות | תשסז
קטן שהגדיל חיובו בתוספת שבת
הרב משה חיים פרנקל אורות עציון טז | אור עציון | תשמט
קנין בקטן
הרב יוחנן גבאי אבני משפט כא | יד ברודמן | תשעז
קריאת קטן בד' פרשיות
הרב אורי בצלאל פישר בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה
קריעה בחול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
קריעה על ראיית ירושלים ומקום המקדש
הרב דוד דודקביץ פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
רסיסי ירושלמי
הרב עמירם עולמי גולות א | עתניאל | תשנג
שורשי חיובי השבועה
הרב איתי אליצור משפטי ארץ ב | משפטי ארץ | תשסה
שיטות ויסודות בדין תוספת שבת
הרב אייל גריינר שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
שיטת הבית שמואל בקידושי שוטה וקטן
הרב יהודה צור אבני משפט כ | יד ברודמן | תשעו
שיטת תוס' בדין זכיה מטעם שליחות
הרב איסר אפשטיין מאורות אמנה ד | קרית שמונה | תשס
שיטתו ופרשנותו של רשי - מכתב
הרב יואל קטן קול ברמה ז | חיספין | תשנב
שינוי בדבר האבד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
שיעור הגרח נאה - השיעור הקטן ביותר?
יאיר טרשנסקי קול ברמה לא | הגולן | תשעט
שיעורי גדלות
הרב משה מרדכי אייכנשטיין האוצר לד | תשפ
שמירת חרש שוטה וקטן (ט:)
רוני ויינשטוק מאבני המקום י | בית אל | תשנו
שמירת שומר שכר מגניבה
חיים קטן מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט
תגובות
אמונת עתיך 104 | מכון התורה והארץ | תשעד
תוספת שביעית - מקורה וגדרה
מאיר טויבר כתלנו יב | הכותל | תשמז
תוספת שבת
הרב יוסף צבי רימון עלון שבות 128 | הר עציון | תשן
תוקף איסור המלאכה בחול המועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
תלוי ומצפה- עיונים במדרשי חז"ל
יהודה בן ציון ועמיחי פישר גולות ח | עתניאל | תשס