תוצאות חיפוש

"מצוות הבן על האב" - על הבן או על האב?
רון כ"ץ מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
'ולא תזנה הארץ'
הרב אברהם וולפיש אסופות א - קידושין | נתיבות | תשע
ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי
הרב צחי הרשקוביץ מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה
אסף כהנא מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
דמא בן נתינה
קובי פלדמן מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
הכרעה הלכתית וקביעת המעמד האישי ביוחסין
הרב מנחם קופרמן חמדת הארץ ג | ארץ חמדה | תשסד
התפשטות בהקדש ובקידושין
הרב משה צבי נריה מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
חזקת אבותיו וחזקת האם
הרב זלמן נחמיה גולדברג חמדת הארץ ג | ארץ חמדה | תשסד
יחסם של בית שמאי ובית הלל למצוות קידושין
זוהר גרונר מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
יסודות דין ערב
הרב משה ארנרייך חמדת הארץ ו | ארץ חמדה | תשסח
ממשות בהנאת הקידושין
הרב משה צבי נריה מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
נאמנות האם על עצמה ועל ולדה
הרב שאול ישראלי חמדת הארץ ג | ארץ חמדה | תשסד
עבד עברי גופו קנוי
מנחם גרוסמן מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קידושין בגזל דידה
אודי שוורץ מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קידושין בקניין חליפין
ליאור אופיר מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קידושין מדין ערב
נעם בלזם מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
קניין עבד עברי
איתן לשם מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קנייני קרקעות
הרב צבי שמשוני מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
שאלות הבחנה על מסכת קידושין - פרקים ראשון ושלישי
בן ציון ליבוביץ תבואות ד | כרמיאל | תשעה