תוצאות חיפוש

בירור מהות הקידושין
הרב נתנאל אריה קול ברמה ל | הגולן | תשעח
בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא
הרב אריה כץ חמדת הארץ ב | ארץ חמדה | תשסב
דרך הכסף
אופיר סעדון עלון שבות 148 | הר עציון | תשנז
זכות הבעל בנכסי אשתו
יונתן סרור מאבני המקום יב | בית אל | תשס
חובות הבעל לאשתו ואופי הקידושין
איתיאל גולד עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו
לשון קנין וקידושין באישה
הרב צדוק אליאס מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט
מהות הקנין בקידושי אשה
הרב עמיחי כנרתי האוצר טז | תשעח
מי הוא בעל הבית
הרב שלמה בן יאיר והרב אריאל בראלי אמונת עתיך 100 | מכון התורה והארץ | תשעג
מעמד האישה במערכת הנישואין
ספי מרקוס עלון שבות 163 | הר עציון | תשסד
פיצול וצמצום הבעלות
הרב עדו רכניץ משפטי ארץ ג - קניין ומסחר | משפטי ארץ | תשע