תוצאות חיפוש

ארבע פרשיות - א
הרב אורי פישר בלכתך בדרך כב | כרם ביבנה | תשסד
בדין קטן בפרשת זכור
(הרב) הראל כהן מאבני המקום ט | בית אל | תשנה
ביסוד דין קריאת מגילה
יונתן שטרן בלכתך בדרך כב | כרם ביבנה | תשסד
ברוך שפטרני מעונשו של זה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
גדרי מצוות קריאת התורה בציבור
אליעזר לרנר ניצני ארץ טז | מרכז הרב | תשסו
דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל-פה
גד אלדד עלון שבות 122 | הר עציון | תשמח
דין החזרה וגערה בקורא בתורה שטעה
הרב עמיחי ישראל כנרתי הכי אתמר ו | איתמר | תשעב
הוספת עולים לתורה בפרשות מחוברות
שי קרפן פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
הני שלשה חמשה ושבעה כנגד מי
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק בלכתך בדרך יז | כרם ביבנה | תשסא
כהן קורא ראשון - וקידשתו
הרב אברהם אלקנה שפירא ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
מהו כבוד צבור ונשים בקריאת המגילה ובתפילות לבדן
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים ב | תשנב
מחילה בכבוד צבור
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים ב | תשנב
נשים, קריאת התורה ועליות
הרב פרופסור דב פרימר והרב פרופסור אריה אברהם פרימר tradition | תשעג
ספר תורה ספרדי לאשכנזים
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
עמידה בקריאה בתורה את עשרת הדברות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
קריאה בתורה על ידי בעל קורא
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
קריאה בתורה על ידי נכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
קריאת אשה בתורה בדיעבד
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים ד | תשסה
קריאת התורה בליל שמחת תורה
הרב יעקב אריאל אמונת עתיך 125 | מכון התורה והארץ | תשפ
קריאת התורה במחזור החד שנתי
(פרופ') יוסף עופר עלון שבות 104 | הר עציון | תשמד
קריאת נשים בתורה
אוהד אופנהיימר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז