תוצאות חיפוש

"וימאסו בארץ חמדה"
הרב משה צוריאל לשעה ולדורות | תשעב
"טוב ה' בארץ החיים"
ברוך קץ עלון שבות 107 | הר עציון | תשמד
אבלות בשבת
הרב אברהם בסרגליק וזיו חניה הכי אתמר ו | איתמר | תשעב
אבלות בשבת, ברגל ובחופה
הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
אופי שלושת ימי האבלות הראשונים
יהודה זוסמן עלון שבות 133 | הר עציון | תשנא
אם חפץ ה' בנו והביא אותנו אל הארץ הזאת
הרב יעקב מדן עלון שבות בוגרים כ | הר עציון | תשסה
בגדרי קרן - שן ורגל
חיים סלמון מבית מדרשנו בבא קמא | מרכז הרב | תשעד
בעניין מצוות ימים טובים
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות 150 | הר עציון | תשנח
ברית המילה וארץ ישראל
צבי אריאלי גולות ד | עתניאל | תשנו
ברכת התורה וברכת ארבע מגילות מודפסות
הרב יצחק מאיר יעבץ אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
גדר גמר עשיית מצוותה בהדלקת נר של שבת
יחזקאל מרגלית מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
גרות, יציאת מצרים והמועדים
הרב שמואל לורנץ גולות ח | עתניאל | תשס
דור המדבר ודור הכניסה לארץ
יאיר שטראוס שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
דחיית אבלות בחתן
ערן פרינס ויצחק ברט עלון שבות 151 | הר עציון | תשנח
דיאלוג עם הא-ל כהשתלמות נבואית
מור כלפון פתיחתא יז | כפר בתיה | תשע
דין לינה ברגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
דין צרורות
הרב מרדכי נחמני ניצני ארץ ח | מרכז הרב | תשנב
דינא דמלכותא דינא
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
הדר מרגליתא למרא
צבי ויינגרטן קונטרס כז | שיח יצחק | תשעא
ההולכים ראשונה - לפרשיות המרגלים ובני גד וראובן
הרב איל ורד אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
הווית משפט הנזיקין
יובל ואדעי גולות ז | עתניאל | תשנט
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה - עיון במשנת השפת אמת
הרב ערן משה מרגלית מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגלים - מחשבה ומעשה
הרב מנחם מקובר מעלין בקודש ז | כולל בית הבחירה | תשסג
המעשה בעיזי דבי תרבו - בין חיוב התשלום למניעת הנזק
אריה אברהם שלוסברג שערים לתלמוד א | כפר בתיה | תשעה
הנהגה ומנהיגות בספר במדבר
(הרב) אהרון בק אורות עציון כט | אור עציון | תשנח
הסבר הפטורים של אבות הנזיקין
(הרב) יעקב גנק (נגן) עלון שבות 137 | הר עציון | תשנב
הפטרה בכתובים
הרב אברהם צבי מרגלית תבואות ג | כרמיאל | תשעא
הקבלת פני רבו ברגל
הרב עזריאל זילבר ממעין מחולה ח | שדמות נריה | תשנט
הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה
הרב אוריאל בנר מעלין בקודש כו | כולל בית הבחירה | תשעג
הקשר בין פרשת המרגלים לפרשת ציצית
הרב יוסי פרקש מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
השורש השלושה עשר - טיבם של צירי הזמן המעגליים
הרבנים מיכאל אברהם, גבריאל חזות, יצחק מאיר יעבץ ואריאל שמואל דוד ישלח שרשיו | תשעח
השמחה בסוכות
הרב יאיר יעקבי מישרים ו | ירוחם | תשעב
השתחויה בראש השנה ויום כיפור
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
התפתחות ומגמות פרשניות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים
פרופ' אבישלום וסטרייך דוקטורט | אוניברסיטת בר אילן | תשסז
ואף על פי כן, עלייה לרגל - ברגל!
הרב בנימין לנדאו מעלין בקודש כד | כולל בית הבחירה | תשעב
ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו
ירון אליאב עלון שבות 113 | הר עציון | תשמו
זוגיות במצוות שמחה ביום טוב
שירי הימלפרב דרישה 4 | המדרשה, בר אילן | תשעט
חטא מי מריבה ותשובתו
הרב דוד הלל וינר שיר למעלות ה | מעלות | תשסו
חיוב בקרבן פסח למי שאין לו קרקע בארץ ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
חיוב נשים במצות שמחה ברגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
חיוב קימה מרבו וחיוב הקבלת פני רבו ברגל בזמן הזה
הרב דביר אזולאי ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
חייב אדם להקביל פני רבו ברגל
אוריאל קיסינג כתלנו יב | הכותל | תשמז
חמש טבילות ועשרה קידושין
דוד רוזנשטרק עלון שבות 150 | הר עציון | תשנח
חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום
הרב ראם הכהן אורות עציון כ | אור עציון | תשנא
חנוכה כתיקון הרגליים
הרב יאיר דרייפוס קונטרס כג | שיח יצחק | תשע
חסרון המקדש
הרב יצחק לוי מעלין בקודש טז | כולל בית הבחירה | תשסח
חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך
הרב מרדכי אליהו אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
הרב אליקים קרומביין מעלין בקודש ה | כולל בית הבחירה | תשסב
כל הקהל כאחד - מוטיב פסיקה חברתי-דתי
הרב יוסף סלוטניק מעגלים ט - מעגלי תורה ומוסר | מעלה גלבוע | תשעז
כלב בן יפונה
אביעד תפוחי יוצרות א | אור יוסף - בית חגי | תשסט
כלב שנטל פיתות מרחבת החנות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
לביאורה של משנת חגיגה: אופיו של המפגש עם הקב"ה בעת העלייה לרגל
חנה גודינגר (דרייפוס) המדרשה 4 | המדרשה, בר אילן | תשעט
לחקר חילופי נוסח המקראות שבתלמוד
יחזקאל מרגלית מאבני המקום ט | בית אל | תשנה
מכתב תודה
יונה מרגלית עלון שבות 115 | הר עציון | תשמז
מעוברת שראתה דם במי רגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מפתח הערך 'קרבנות' ב"שפת אמת" על התורה
הרב ערן משה מרגלית מעלין בקודש י | כולל בית הבחירה | תשסה
מצוות עליה לרגלים במשנת השפת אמת - ב
הרב ערן משה מרגלית מעלין בקודש כה | כולל בית הבחירה | תשעג
מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת'
הרב ערן משה מרגלית מעלין בקודש כד | כולל בית הבחירה | תשעב
מצוות שמחה במועד
תורת החיים - חול המועד | תורת החיים | תשעה
מצות עליה לרגל בעבר ובהווה
שמואל וינברג כתלנו ח | הכותל | תשלו
מצות שמחה ברגל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מצות שמחה ברגלים
הרב חגי פנחס בר גיורא ניצני ארץ ט | מרכז הרב | תשנג
מקורות שן ורגל והחילוק בין מכליא ללא מכליא
אלעזר שלו ומנחם קופרמן מאבני המקום י | בית אל | תשנו
מרגליות של טל (על הספר "טל לברכה")
הרב כרמיאל כהן צהר לב | צהר | תשסח
נר לרגלי דברך - מצוות הנר, מוטיב היסטורי ומוקד משפחתי
דוד בן נון שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
סוגיית שן
ערן שילה ואסף תא שמע גולות ז | עתניאל | תשנט
סמיכות פרשיות מפרשת המרגלים עד פרשת קורח
בני גזונדהייט עלון שבות 112 | הר עציון | תשמה
עד דכליא רגלא דתרמודאי
רפאל יעקובי כתלנו טז | הכותל | תשסד
עדות מוכחשת - מחלוקת רב הונא ורב חסדא
יונתן רקנטי ומיכה מרגלית הכי אתמר ה | איתמר | תשעא
עיונים בפרק שישי דברכות
יוסי פרומן ואודיה צוריאלי גולות ח | עתניאל | תשס
על תכונת המזיק ופשיעת הבעלים
הרב מיכאל הרשקוביץ ניצני ארץ יב | מרכז הרב | תשנח
עלה נעלה או אל תעלו
הרב אמנון בזק עלון שבות בוגרים כ | הר עציון | תשסה
עלייה לרגל - ברגל
הרב בנימין לנדאו מעלין בקודש יט | כולל בית הבחירה | תשע
עלייה לרגל - ברכב!
הרב הלל בן שלמה מעלין בקודש כד | כולל בית הבחירה | תשעב
עשה דיחיד ועשה דרבים
הרב אביגדר נבנצל כתלנו יא | הכותל | תשמד
עשרה קידושים
הרב אברהם סתיו מבית לפרוכת | הר עציון | תשעד
פושט רגל שהשתקם - האם חייב להחזיר חובותיו?
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח
פטור שן ורגל ברשות הרבים
שי ודעי ואריאל נתיב מאבני המקום י | בית אל | תשנו
צרורות
הרב חיים נבון עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
צרורות
אבישלום וסטרייך גולות ז | עתניאל | תשנט
קביעת הלכה מורכבת
הרב עזריה ברזון מעליות י | מעלה אדומים | תשמח
קונטרס שמחת הרגל
הרב בניה מינצר אסיף ז | איגוד ישיבות ההסדר | תשפא
קידוש הידיים - כקידוש האדם ויצירתו
חגי שטמלר קול ברמה ה | חיספין | תשנא
קירוב לעולם של מקדש וקורבנות
הרב ערן משה מרגלי מעלין בקודש י | כולל בית הבחירה | תשסה
קריאת מגילות בשלושה רגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול
הרב צבי שלוה מעלין בקודש יד | כולל בית הבחירה | תשסז
שלוחי מצוה אינן ניזוקין
הרב אברהם צבי מרגלית תבואות ד | כרמיאל | תשעה
שלוחים מפתחות ורגלים
משה כפיר ממעין מחולה ב | שדמות מחולה | תשנו
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען
אלחנן י' מאיר ובנימין י' מאיר גולות יג | עתניאל | תשסד
שמחת בית השואבה בזמן הזה
הרב הלל בן שלמה אמונת עתיך 105 | מכון התורה והארץ | תשעה
שמיני רגל בפני עצמו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שמעון היקר - מפניך ואליך אברח
הרב יאיר דרייפוס קונטרס כא | שיח | תשסח
תולדת קרן - צרורות
הרב מרדכי הוכמן מאבני המקום י | בית אל | תשנו
תורת חלה
עמי כהן שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
תנועת החסידות ומתנגדיה - באורות מחשבתו של הראיה קוק זצל
(הרב) ערן מרגלית אורות עציון כט | אור עציון | תשנח