תוצאות חיפוש

מחיאת כף בשבת
עופר ארן פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
סוגיית הריקוד בשבת
יוסף מימון מאורנו ח | מצפה יריחו | תשסט
סימן יב - הקשה בכלי אוכל בליווי זמירות בשבת
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
ריקוד בשבת
הרב אלחנן סבתו מאורנו ח | מצפה יריחו | תשסט