תוצאות חיפוש

הולדת הבת במקורות היהדות
רן חורי פתוחי חותם | אורות שאול | תשע
פתח בבור וסיים בכותל
חובב קרן ורן חורי פתיחתא יג | כפר בתיה | תשסח
קביעת וקביעות תפילת הקבע
רן חורי פתוחי חותם ד | אורות שאול | תשסט