תוצאות חיפוש

בדין לפני עיור לא תיתן מכשול
הרב רפאל סבתי מאורות אמנה ו | קרית שמונה | תשסב
ביאור שיטות הראשונים בגדרי עוקר דבר ממקום גידולו וחיותו
בועז יונה ואסף בן-נון מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
גדרי חילול השם ברמב"ם
מוטי ספראי עלון שבות 138 | הר עציון | תשנג
דין תוספת שבת
יוסי פרקש מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
הוספה מחול על הקודש
הרב שמואל טל טל חיים שבת ג | תורת החיים | תשעג
יסוד חיובי הרחקה מנידה
(הרב) יוסי דובדבני מישרים א | ירוחם | תשסב
מחובר לקרקע
(הרב) איתי אליצור אורות עציון יד | אור עציון | תשמח
עד דכליא רגלא דתרמודאי
רפאל יעקובי כתלנו טז | הכותל | תשסד
עיון בפרט אחד בתוספת שבת
הרב יעקב כץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
שיטות ויסודות בדין תוספת שבת
הרב אייל גריינר שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
תוספת שבת
הרב יוסף צבי רימון עלון שבות 128 | הר עציון | תשן
תוספת שבת - עיון הלכתי
דני דרנס שיר למעלות ד | מעלות | תשסב