תוצאות חיפוש

אמירה לנכרי בשבת
הרב מיכאל עמוס כתלנו טז | הכותל | תשסד
דין דבר שאינו מתכוין
מוטי גודמן אורות עציון ט | אור עציון | תשמו
הלכה ממעשה
דוד אביעזר כתלנו יב | הכותל | תשמז
הפרשת קטן מאיסורים
שמואל דביר עלון שבות 134 | הר עציון | תשנב
מחאה בנוכרי הפועל לצורך ישראל בשבת
הרב דניאל שרשבסקי תבואות ג | כרמיאל | תשעא
מלאכת קטן בשבת
הרב יהודה שביב עלון שבות 145 | הר עציון | תשנה
עיון במלאכת ממחק וממרח ובהלכותיה
הרב ברוך ברנר מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
שימוש בגוי לשם עשיית מלאכה אסורה בשבת
דביר יוסקוביץ ונתנאל מזאה מאורות אמנה ב | קרית שמונה | תשנח