תוצאות חיפוש

בגדרי מוקצה
הרב אהוד זנד כתלנו טו | הכותל | תשנד
בסיס לדבר האסור - הסחת דעת או טפלות
הרב אוריאל גנזל מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
טלטול מן הצד
הרב שמואל טל טל חיים שבת א | תורת החיים | תשע (מהדורה שנייה)
כלי שמלאכתו להיתר
אשר חדד מעליות ד | מעלה אדומים | תשמג
מדלענין טומאה לאו מנא לענין שבת נמי לאו מנא הוא
יעקב שפונגין ניצני ארץ טז | מרכז הרב | תשסו
עניינים שונים בכלי מתכת
הרב דניאל וולף עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
שיטת רשי בגדרי מוקצה
אלעד אברהם כרמון מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא