תוצאות חיפוש

חולה שאין בו סכנה
הרב שמואל טל טל חיים שבת ג | תורת החיים | תשעג
שימוש בגוי לשם עשיית מלאכה אסורה בשבת
דביר יוסקוביץ ונתנאל מזאה מאורות אמנה ב | קרית שמונה | תשנח