תוצאות חיפוש

"והיה לכם שבתון זכרון תרועה"
הרב חיים כפרי גולות ב | עתניאל | תשנד
"יום תרועה יהיה לכם"
תמיר גרנות עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
איסור אכילה קודם תקיעות
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
איסור מלאכה בערבי פסחים
אריאל שופר וערן עיני עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
בדין כוונה בתקיעות
הרב יוסף חיים שהרבני האוצר לג | תשפ
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
הרב יהודה זולדן מעלין בקודש ח | כולל בית הבחירה | תשסד
בין שופר לחצוצרות
הרב מיכאל רוטנברג צהר טז | צהר | תשסג
בכסה ליום חגנו
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
במעגלי החג - השפעת החג על הזמנים שסביבו
הרב צבי שורץ אמונת עתיך 115 | מכון התורה והארץ | תשעז
בעניין תקיעות על סדר הברכות
הרב יצחק ביסמוט האוצר לב | תשעט
בענין שיעור תקיעה כתרועה
מאיר בראלי יוצרות ב | אור יוסף - בית חגי | תשע
ברכת ההלל בראש חודש
אריאל שופר עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
ברכת שופרות
יצחק וינברגר מאורות אמנה ו | קרית שמונה | תשסב
גדר חיוב נשים בתקיעת שופר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
גועה כבהמה
הרב יגאל אריאל קול ברמה כו | חיספין | תשעד
הבוחר בשיירי זמרה
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
הגות מחשבה ועבודה - בחגי תשרי, בירח האיתנים
הרב יאיר בידני קול מהיכל טו | היכל אליהו | תשעז
השתלשלות מנהג התקיעות
יחיאל לב קול ברמה לא | הגולן | תשעט
ולשמחה מה זו עושה - למקומם של קולות התקיעה בראש השנה
הרב צבי שורץ אמונת עתיך 109 | מכון התורה והארץ | תשעו
ותיטב לה' משור פר - שופר משופר משור פר
הרב משה ליכטנשטיין עלון שבות בוגרים יט | הר עציון | תשסד
זכיית קטן
יובל וייס ואריאל שופר עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
זכר ליובל
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
חוצ-פנים - על גילוי ומסיכה
מלכיאל השכל פתיחתא יח | כפר בתיה | תשעא
חן וחסד ורחמים
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
טעימה אחרי תקיעות דמיושב
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
לשעה ולדורות
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
מין השופר וצורתו
אריאל ברלין עלון שבות 177 | הר עציון | תשעח
מצוות לאו להנות נתנו
הרב בנימין קלמנזון גולות ד | עתניאל | תשנו
נטילת לולב כקיום ציבור
הרב אליקים קרומביין עלון שבות 150 | הר עציון | הר עציון
סדר הברכות והתקיעות בתפילת ראש השנה
הרב מוטי פרנקו קול ברמה לא | הגולן | תשעט
סוגיית כל השופרות כשרים כמבוא לראש השנה
הרב שאול דוד בוצקו אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
סוף תשובה במעשה תחילה
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
סיווג מצוות לאור תפקידי האדם בבראשית פרק א' וב'
הרב יעקב גנק (נגן) עלון שבות 146 | הר עציון | תשנו
ענין ביטול חמץ ובעלות על ממון
אלי שופר בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנו
קול השופר ושעבוד הלב
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
קולות השופר
הרב חיים דרוקמן אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
שוה ראש השנה ליובל?
הרב נעם סמט קונטרס לה | שיח | תשעה
שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים - על הזיקה שבין תקיעה לתפילה
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות בוגרים יט | הר עציון | תשסד
שופר שניקב
אורי גול אורות עציון כ | אור עציון | תשנא
שיעור השופר
ארלה הלפרין גולות ב | עתניאל | תשנד
שיעור התקיעות ביום הרת עולם
מוסאי אורי ספר היובל | קרני שומרון | תשס
שיעור י - השבת כתיקון המקום
הרב ראם הכהן שיעורי הרב ראם - שבת | עתניאל | תשעח
שתי ברייתות שהצטרפו למימרה אחת
זהר כהן נטועים ח | מכללת הרצוג | תשסב
תוקעין אף על פי שאין בית
הרב איתי אליצור מעלין בקודש יח | כולל בית הבחירה | תשסט
תקיעת שופר וחצוצרות במקדש
הרב אורי רדמן מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע
תקיעת שופר של ראש השנה בשבת ובירושלים
יגאל ברונר כתלנו ו | הכותל | תשלד