תוצאות חיפוש

מקבל צדקה שהשתמש בכסף לייעוד שונה ממה שקיבל עבורו
נעם ולדמן יוצרות א | אור יוסף - בית חגי | תשסט
צדקה של יחיד וצדקה ציבורית
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח
צדקה שנאספה עבור ניתוח לחולה שמת קודם הניתוח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
שינוי קופה של צדקה
הרב חיים וולפסון אורות עציון כט | אור עציון | תשנח
תשובות קצרות
אמונת עתיך 107 | מכון התורה והארץ | תשעה