תוצאות חיפוש

זית או "כזית"
בעז אופן פרי עץ הגן | רמת גן | תשנח
שיעור הזית הגדול: בין מציאות לחישוב הלכתי
פרופ זהר עמר אמונת עתיך 114 | מכון התורה והארץ | תשעו