תוצאות חיפוש

בעניין שיעורי ברכות
אורן שיינברג עלון שבות 105 | הר עציון | תשמד
היתר מצטרף לאיסור
יעקב פרנצוס עלון שבות 134 | הר עציון | תשנב
זית או "כזית"
בעז אופן פרי עץ הגן | רמת גן | תשנח
כמה זיתים יש בכזית
הרב חיים נבון עלון שבות בוגרים יח | הר עציון | תשסג