תוצאות חיפוש

"מגיד מראשית אחרית" - תרומה ומתנות עניים
אשר מאיר עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
"מגיד מראשית אחרית" - תרומה ומתנות עניים
אשר מאיר עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
בענין צירוף מיני תרומה
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות 108 | הר עציון | תשמד
קדושת תרומה ותיקון הטבל
יעקב פרנצוס עלון שבות 139 | הר עציון | תשנג
שיעור ביכורים
גד אלדד עלון שבות 137 | הר עציון | תשנב