תוצאות חיפוש

איסור סחורה בשביעית
הרב עמית משגב עלון שבות 168 | תשסח
אמירה לנכרי בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
ביכורים בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
דין שמיטת כספים בזמן הזה
הרב אורי בצלאל פישר בלכתך בדרך כו | כרם ביבנה | תשסח
היתר המכירה או יבוא נכרי
הרב ד"ר חיים סיימונס עלוני ממרא 121 | ניר | תשסח
היתר המכירה בזמננו
הרב דב ליאור עלוני ממרא 121 | ניר | תשסח
היתר המכירה בשמיטת תשס"ח
הרב זאב ויטמן צהר לב | צהר | תשסח
הערות על מדיניות "אוצר הארץ" בשמיטת תשס"ח
הרב זאב ויטמן צהר כט | צהר | תשסז
לאמיתה של שמיטה
הרב איתם הנקין והרב שמריה גרשוני עלוני ממרא 121 | ניר | תשסח
לדמותה הקדומה של השמיטה
שרית תהילה בלפר קונטרס יט | שיח | תשסח
עבודת יהודים בשמיטה לאחר המכירה
הרב דוד בן זזון צהר לב | צהר | תשסח
עובדות ומיתוסים בפולמוס השמיטה
הרב איתם הנקין עלוני ממרא 121 | ניר | תשסח
שביעית במקדש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שדה הקדש בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שמיטה בהר סיני
הרב אליעזר ולדמן עלוני ממרא 121 | ניר | תשסח
שמיטת כספים - הפקעה, מחילה או איסור
הרב אוריאל אליהו חמדת הארץ ו | ארץ חמדה | תשסח