תוצאות חיפוש

ביאת וחליצת מעוברת
הרב יאיר גזבר ניצני ארץ יא | מרכז הרב | תשנה
מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה
הרב מיכאל הרשקוביץ ניצני ארץ יא | מרכז הרב | תשנה
עיבור השנה
הרב דוד קב בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנה
עיבור השנה בזמננו
אריאל פלנר עלון שבות 115 | הר עציון | תשמז
עיבור השנה והשמיטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב