תוצאות חיפוש

אמירה ליהודי - דין אמירה לחברו כשהדבר אסור לו ומותר לחברו
הרב אליסף יעקבסון מאורנו יב | מצפה יריחו | תשעה
אמירה לישראל בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
דין תוספת שבת
יוסי פרקש מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
האם אפשר להפוך יום ללילה
משה מסרי יוצרות ג | אור יוסף - בית חגי | תשעה
הוספה מחול על הקודש
הרב שמואל טל טל חיים שבת ג | תורת החיים | תשעג
הערות הקוראים
האוצר לב | תשעט
הקדמת ערבית וקידוש בליל הסדר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
למשמעות המושג פלג המנחה
הרב יהושע כץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
מוסיפין מחול על הקודש
הרב שמחה הבר בינות ב | בינות רעננה | תשעד
מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת
הרב משה ליכטנשטיין עלון שבות 146 | הר עציון | תשנו
עיון בפרט אחד בתוספת שבת
הרב יעקב כץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
קבלת שבת לפני פלג המנחה
הרב נח לנדסברג כתלנו טז | הכותל | תשסד
קטן שהגדיל חיובו בתוספת שבת
הרב משה חיים פרנקל אורות עציון טז | אור עציון | תשמט
שיטות ויסודות בדין תוספת שבת
הרב אייל גריינר שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
שליחות בזמן תוספת שבת
הרב ישראל שלום יוסף גליקמן בלכתך בדרך טו | כרם ביבנה | תשס
תוספת שבת
הרב יוסף צבי רימון עלון שבות 128 | הר עציון | תשן
תוספת שבת - עיון הלכתי
דני דרנס שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
תוספת שבת ויום טוב
הרב חיים סבתו מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה