תוצאות חיפוש

משפטי התנאים
רוני ליבוביץ' עלון שבות 148 | הר עציון | תשנז
שיטת הרמבם בתנאים
הרב עמיחי גורדין עלון שבות | הר עציון | תשנז
תנאי בני גד ובני ראובן
ניר צוברי ודוד חי ממעין מחולה | שדמות נריה | תשנח