תוצאות חיפוש

"והיה לכם שבתון זכרון תרועה"
הרב חיים כפרי גולות ב | עתניאל | תשנד
"יום תרועה יהיה לכם"
תמיר גרנות עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
בדין כוונה בתקיעות
הרב יוסף חיים שהרבני האוצר לג | תשפ
בכסה ליום חגנו
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
במעגלי החג - השפעת החג על הזמנים שסביבו
הרב צבי שורץ אמונת עתיך 115 | מכון התורה והארץ | תשעז
בעניין תקיעות על סדר הברכות
הרב יצחק ביסמוט האוצר לב | תשעט
בענין שיעור תקיעה כתרועה
מאיר בראלי יוצרות ב | אור יוסף - בית חגי | תשע
ברכת שופרות
יצחק וינברגר מאורות אמנה ו | קרית שמונה | תשסב
גדר חיוב נשים בתקיעת שופר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הבוחר בשיירי זמרה
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
השתלשלות מנהג התקיעות
יחיאל לב קול ברמה לא | הגולן | תשעט
ותיטב לה' משור פר - שופר משופר משור פר
הרב משה ליכטנשטיין עלון שבות בוגרים יט | הר עציון | תשסד
זכר ליובל
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
חן וחסד ורחמים
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
טעימה אחרי תקיעות דמיושב
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
לשעה ולדורות
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
מצוות לאו להנות נתנו
הרב בנימין קלמנזון גולות ד | עתניאל | תשנו
נטילת לולב כקיום ציבור
הרב אליקים קרומביין עלון שבות 150 | הר עציון | הר עציון
סוגיית כל השופרות כשרים כמבוא לראש השנה
הרב שאול דוד בוצקו אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
סוף תשובה במעשה תחילה
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
קול השופר ושעבוד הלב
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
קולות השופר
הרב חיים דרוקמן אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
שוה ראש השנה ליובל?
הרב נעם סמט קונטרס לה | שיח | תשעה
שופר שניקב
אורי גול אורות עציון כ | אור עציון | תשנא
שיעור התקיעות ביום הרת עולם
מוסאי אורי ספר היובל | קרני שומרון | תשס
שיעור י - השבת כתיקון המקום
הרב ראם הכהן שיעורי הרב ראם - שבת | עתניאל | תשעח
שתי ברייתות שהצטרפו למימרה אחת
זהר כהן נטועים ח | מכללת הרצוג | תשסב
תוקעין אף על פי שאין בית
הרב איתי אליצור מעלין בקודש יח | כולל בית הבחירה | תשסט
תקיעת שופר וחצוצרות במקדש
הרב אורי רדמן מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע
תקיעת שופר של ראש השנה בשבת ובירושלים
יגאל ברונר כתלנו ו | הכותל | תשלד