תוצאות חיפוש

בדין המחסיר מנחה ונעילה ביום הכיפורים
הרב שמואל שמעוני עלון שבות 160 | הר עציון | תשסב
דין תשלומין בתפילה
הרב מאיר נהוראי עלון שבות 123 | הר עציון | תשמט
ותן טל ומטר ויעלה ויבוא
הרב מאיר ברקוביץ אסיף ב | איגוד ישיבות ההסדר | תשעה
נדבה וחובה בקיום המצוות
הרב שבתי סבתו מאורנו ט | מצפה יריחו | תשע
תפילת תשלומין
הרב יונתן רוזנצוויג מעליות כד | מעלה אדומים | תשסד
תפילת תשלומין
הרב שמואל שמעוני עלון שבות 153 | הר עציון | תשנט
תפילת תשלומין ועוסק במצוה בצבא
קונטרסי לימוד כללי המצוות - דפי לימוד | ירוחם | תשעז
תפילת תשלומין לחייל החוזר מפעילות מבצעית
הרב נעם ישראל שירה מחניך קדוש | כרם ביבנה | תשעו
תשלומין במצוות
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות בוגרים יח | הר עציון | תשסג