תוצאות חיפוש

דבר שיש לו מתירין - מין במינו ושאינו מינו
הרב יהודה קליין אורות עציון כב - כג | אור עציון | תשנג
השימוש במים היוצאים מן המזגן בשבת
הרב יצחק הלוי כתלנו טז | הכותל | תשסד