תוצאות חיפוש

אז יבנה יהושע מזבח
שלמה גן - צבי אורות עציון יט | אור עציון | תשנא
על מזבח הר עיבל, בנייתו וגניזתו בשלמות
הרב זלמן מנחם קורן מעלין בקודש יט | כולל בית הבחירה | תשע