תוצאות חיפוש

לא ליסתור איניש בי כנישתא
נתנאל חיימוביץ ונטעאל בנדל פתיחתא יד | כפר בתיה | תשסח
סתירת בית כנסת
הרב ארלה הראל פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
קדושת בית המקדש ובית הכנסת
יחזקאל כהן כתלנו ח | הכותל | תשלו