תוצאות חיפוש

בענין דוושא ובגדרי זכיה בהפקר
הרב חיים מרקוביץ ניצני ארץ יב | מרכז הרב | תשנח
זכיית קטן
יובל וייס ואריאל שופר עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
קניין חזקה
הרב משה טרגין עלון שבות 159 | הר עציון | תשסא
קניין מסירה בנכסי הפקר
אלישע דיקמן עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב