תוצאות חיפוש

בענין חזקה מה שתחת ידו של אדם שלו הוא
הרב זלמן נחמיה גולדברג אורות עציון כב - כג | אור עציון | תשנג
חזקת מטלטלים
הרב אורי רותם ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג