תוצאות חיפוש

בהלכות בגדי כהונה
הרב יעקב דוד אילן האוצר לב | תשעט
דין ביאת מים בטבילה
הרב אליקים קרומביין עלון שבות 140-141 | הר עציון | תשנד
דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה
הרב זלמן מנחם קורן מעלין בקודש י | כולל בית הבחירה | תשסה
חציצה בבית הסתרים
הרב יהודה קרויזר כתלנו יב | הכותל | תשמז
חציצת תפרים בחניכיים
הרב מאיר סילמן אמונת עתיך 116 | מכון התורה והארץ | תשעז
מיעוט מטפח לענין טומאת אהל - הפרדה או חציצה
הרב אוריאל גנזל מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
סימן ו - שער ארוך לענין תפילין ומהי בלורית
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
עומד על גבי כלים
אושרי ורהפטיג מעלין בקודש יב | כולל בית הבחירה | תשסו