תוצאות חיפוש

לט מלאכות
הרב יחזקאל שטרן תבואות ג | כרמיאל | תשעא
מדוע פתחה מסכת שבת במלאכת הוצאה
הרב יהודה שביב עלון שבות 120 | הר עציון | תשמח