תוצאות חיפוש

דין מחוסר קציצה
מוטי גודמן אורות עציון יד | אור עציון | תשמח
דין מחוסר קציצה בגט
דוד חמודות עלון שבות 140-141 | הר עציון | תשנד
וכתב לה ספר כריתות
הרב יוסף שליט אבני משפט טז | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעג
מחוסר קציצה בגט
הרב נחשון כהנא חמדת הארץ ד | ארץ חמדה | תשסו