תוצאות חיפוש

בדין מחיצות לסוכה ולשבת
יצחק אפלבאום בלכתך בדרך יז | כרם ביבנה | תשסא
בניית סוכה על גבי רקם בזמן פעילות מבצעית
הרב ידידיה הכהן מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח
בעניין תקנת עירובין בצורת הפתח
הרב יחיאל אומן האוצר יז | תשעח
בענין בית שאין תוכו י וקירויו משלימו לי
הרב ישראל דזימיטרובסקי כתלנו ח | הכותל | תשלו
גדרי רשות היחיד
(הרב) אמנון בזק ונפתלי שילה עלון שבות 125 | הר עציון | תשמט
גובה המחיצה בבית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
גוש קטיף, דינו לגבי רשויות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
היזק ראייה
יעקב יוטקוביץ' עלון שבות 159 | הר עציון | תשסא
יסוד שם גג
הרב ישעיהו הילברון האוצר יז | תשעח
להשוואת הלישנות בסוגיית 'מאי מחיצה'
עקיבא ביגמן פתיחתא יג | כפר בתיה | תשסח
מחיצה המתרת במחיצת בית כנסת
הרב אליסף יעקבסון אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
מחיצת ערב בלא שתי ומחנה צבאי
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמח
מצב הלכתי חדש כקריטריון להחשבת פעולה כמלאכה
הרב אוריאל גנזל מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב
נבלת עוף טהור
הרב דניאל וולף עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
נשים בבית כנסת ובקהילה
הרב אוהד פיקסלר צהר מב | צהר | תשעח
סימן ג - מחיצה בבית הכנסת האם מן התורה או מדבריהם
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
סימן ד - נשים בודדות בעזרת גברים בבית הכנסת
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
עוד בענין מחיצה מבדלת רשות בבית הכנסת
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
עוד בענין מחיצת ערב בלא שתי ומהי שעת הדחק
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמח
צורת הפתח
צבי ארליך עלון שבות 125 | הר עציון | תשמט
צורת הפתח
אריאל פיקאר עלון שבות 119 | הר עציון | תשמח