תוצאות חיפוש

בעניין מעורבותו של האדם בדרשות
הרב שמואל אריאל גולות ו | עתניאל | תשנט
הפרוש הלא מקובל מסיני ־ על "פשט" בתורה
אלדר ירדן גולות ב | עתניאל | תשנד
לבוש, גוף ונשמה באותיות התורה
הרב ראם הכהן גולות ח | עתניאל | תשס
עיון בדרכו של מדרש
צפריר ידיד עם גולות י | עתניאל | תשסא
על הגדרות ה'פשט', הגנת ה'דרש' וגבוליהם
הרב ד"ר נריה גוטל צהר יג | צהר | תשסג
קריאה ספרותית בסיפור דוד ובת-שבע (חלק א)
יושי פרג'ון גולות י | עתניאל | תשסא