תוצאות חיפוש

מעשה קניין בשבת
חיים אלבוים מאבני המקום יד | בית אל | תשסג