תוצאות חיפוש

בסיס לדבר האסור - הסחת דעת או טפלות
הרב אוריאל גנזל מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
מחתך בכלים
הרב שמואל טל טל חיים שבת ב | תורת החיים | תשע
שם ומקרה - דין ומציאות
הרב נתנאל אריה קול ברמה ד | חיספין | תשן