תוצאות חיפוש

מימון הוצאות צבאיות ואזרחיות בעקבות מלחמה
הרב דר יהודה זולדן צהר לט | צהר | תשעו
משפטי המדינה ומשפט התורה
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
צדקה ממלכתית (במשנתו של הרב יעקב אריאל)
הרב עזריאל אריאל אמונת עתיך 118 | מכון התורה והארץ | תשעח